ارتباط با ما

اطلاعات تماس

اطلاعات آدرس شرکت آذر قالب
آدرس کارخانه:تبریز/شهرک صنعتی شهید رجایی جنوبی
تلفن:34202166-041
دورنگار:3420056-041
آدرس ایمیل:info@azargaleb.com

مکان ما