خدمات ما

خدمات ما

شرکت آذرقالب همپای با بهبود مستمر در کلیه سیستم های خود, خدماتی را نیز در راستای بهبود ارتباط با مشتریان و سهولت گزینش پمپ تولید ارائه می کند.
این خدمات شامل ارائه اطلاعات کامل نمایندگی های فروش و پس از فروش, مشاور,مهندسی فروش ,در خواست اطلاعات, کاتالوگهای تخصصی مصولات