واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

شرکت آذرقالب با توجه به تشکیلات سازمانی, امکانات آزمایشگاهی , کارگاهی و نیروی انسانی متخصص, همواره از توانایی های لازم برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه تولید برخوردار بوده و از این جهت توانسته است پروانه تاسیس را از وزارت صنایع و معادن در سال 1372 اخذ نماید.
محور های اساسی فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) ساخت و تولید شرکت به شرح زیر است.
• بهینه سازی تولیدات و قالبهای جدید
• طراحی و ساخت قالبهای جدید مورد تقاضای مشتری
• تولید با رعایت اصل حفاظت از محیط زیست
وجود واحد تحقیق و توسعه (R&D) و فعالیتهای مستمر آن موجب تسریع در پاسخگویی به تقاضای مشتریان برای اعمال تغییرات در قالبهای موجود و تولید محصولات سفارشی شده است